Semināra sludinajums

Pirmdien, 18. aprīlī notiks projekta „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei” īstenošanas rezultātu prezentācija seminārā “Koksnes biomasas gazifikācija”.
Semināra norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte – Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Āzenes iela 12/1, LV-1048, Rīga, 115. telpa. Sākums plkst. 16.30.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Balteneko

Sadarbībā ar partneri - Rīgas Tehniskā universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, uzņēmums SIA Balteneko 2015. gada
4. martā ir noslēdzis līgumu Nr.2/EEZLV02/14/AK/015/002 ar
Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta "Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei" īstenošanu.
Projekta mērķis ir samazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, izveidojot un demonstrējot zema oglekļa dioksīda inovatīvu un efektīvu biomasas gazifikācijas tehnoloģisko risinājumu (sistēmu), kas ietver galveno iekārtu (gāzes ģeneratoru) un palīgiekārtas.

2016. gada 29. februārī, sadarbībā ar SIA "MRK Serviss", reg.Nr. 40003587212, pabeigta iekārtu uzstādīšana. Līgums starp SIA Balteneko un SIA MRK Serviss noslēgts 2015. gada 18. septembrī. Sākusies iekārtu darbināšana testa režīmā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Līdzfinansējuma apjoms ir 285 322, 80 EUR.

Projekta aktivitātes pabeigtas atbilstoši planotajam - 2016. gada 30 aprīlī.

Informācija (saites):

http://www.vraa.gov.lv

http://www.eeagrants.lv