Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

No 2023. gada 1.jūlija piemērojamais siltumenerģijas ražošanas tarifs Ludzā ir 59.50 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

PAZIŅOJUMS PAR NOTEIKTO TARIFU

SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003452811 , juridiskā adrese: Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas ražošanas  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN)
Noteiktais tarifs 
(bez PVN) 
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Siltumenerģijas ražošana 69.35     59.50 -14.2

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  01.07.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 23.03.2023. lēmumu Nr.25 (protokols Nr.12, 2.p.) ”Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas Bio-Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifu” apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā izmaksu samazinājumu. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas ražošanas  tarifu lietotājs var  SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701 , darba dienās, no plkst. 8:00 līdz 17:00,  iepriekš sazinoties ar  SIA “Ludzas Bio-Enerģija” kontaktpersonu Jevgeņiju Seļivanovu, tālr.nr. 29197971, e-pasta adrese lbe@latnet.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, e-pasta adrese lbe@latnet.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Datums 24.05.2023. 
Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
 Valdes loceklis Edgars Vīgants

PAZIŅOJUMS PAR TARIFA PROJEKTU

SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003452811 , juridiskā adrese: Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tarifa projekta iesniegšanas datums 12.12.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 36.11 87.91 143.45

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.05.2023. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar energoresursu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas  tarifa projektu lietotājs var  SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701 , darba dienās, no plkst. 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar  SIA “Ludzas Bio-Enerģija” kontaktpersonu Jevgeņiju Seļivanovu, tālr.nr. 29197971, e-pasta adrese lbe@latnet.lv . 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Ludzas Bio-Enerģija”, Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, e-pasta adrese lbe@latnet.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Datums 14.12.2022. 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
 Valdes loceklis Edgars Vīgants