Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (14.04.2021)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projektā ir pabeigti būvdarbi, ir uzstādītas visas paredzētās iekārtas un 2MW biomasas katls, katls ir reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā, ir izbūvēta šķeldas noliktava un ir uzstādīts 24m augsts dūmenis. Objekts ir nodots ekspluatācijā. 

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

             

 

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (12.03.2021)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projektā ir veikti būvdarbi, ir uzstādītas visas iekārtas un šķeldas katls ir palaists testa režīmā. Objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (18.12.2020)

 

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

Projektā ir saskaņots būvprojekts, izpildīti būvniecības uzsākšanas nosacījumi un uzsākti būvdarbi, kuru izpildes termiņš pagarināts līdz 2021. gada 23. martam . Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (18.09.2020)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

Projektā norisinās būvprojekta saskaņošana, turpinās lieko iekārtu demontāža un katlu māja tiek gatavota pārbūves darbiem. Tiek turpināta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekārtu izgatavošana, multifunkcionalais katls ar jaudu 2MW ir izgatavots, piegādāts objektā un novietots tam paredzētajā vietā. Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (19.06.2020)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

Projektā turpinās projektēšanas darbi, ir uzsākta lieko iekārtu demontāža un katlu māja tiek gatavota pārbūves darbiem.

Tiek turpināta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekārtu izgatavošana, multifunkcionalais katls ar jaudu 2MW ir izgatavots un atrodas uzglabāšanā. Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

 

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 (28.03.2020.)

2020. g. 1. ceturksnī Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veiktas sekojošās aktivitātes:

–        Pabeigti būvdarbi. Objekts ir nodots ekspluatācijā 2020.g. 26. martā.

 

 

 

 

 

 

 

Darbu izpildi veica SIA “FILTER” saskaņā ar 19.09.2018. Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L. Faktiskās objekta izmaksas sastādīja EUR 963 085,84. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piešķirtais finansējums EUR 383 000,00 tiks precizēts saskaņojot projekta gala pārskatu.

Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas Bio-Enerģija” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (20.03.2020)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

Turpinās projektēšanas darbi un projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana – būvprojekta atsevišķu nodaļu precizēšana. Pēc apkures sezonas beigām tiks uzsākta lieko iekārtu demontāža.

Tiek turpināta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekārtu izgatavošana. Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 (28.12.2019.)

2019. g. 4. ceturksnī Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veiktas sekojošās aktivitātes:

–        Tika turpināta katla iekārtu testēšana. Katla KAPAK4000 72 stundu gala pārbaude uzskatama par veiksmīgu un pabeigtu.  19.12.2019. katls tika reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā (Nr. 5KI035365).

–        Būvdarbu ietvaros pabeigta ārējo elektrotīklu izbūve un labiekārtošana. Veikta katlu mājas piebūves celtniecība, ieskaitot elektromontāžas darbus, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu izbūvi.

Darbu izpildi veic SIA “FILTER” saskaņā ar 19.09.2018. Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L. Kopējā līguma izpilde uz 28.12.2019. sastāda 95%.

Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas Bio-Enerģija” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (20.12.2019)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

23.09.2019. apstiprināti grozījumi par projekta izpildes termiņa pagarināšanu no 24 uz 36 mēnešiem.

Tiek turpināta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekārtu izgatavošana. Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 (28.09.2019.)

2019. g. 3. ceturksnī Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veiktas sekojošās aktivitātes:

–        Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana – pabeigta būvprojekta saskaņošana un izpildīti būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2019-1248 nosacījumi .

–        Pabeigta tehnoloģisko iekārtu un automātikas vadības sistēmas izgatavošana, piegāde un montāža. Tika veikti iekārtu pārbaudes un pirmreizējā iedarbināšana.

–        Būvdarbu ietvaros veikta iekārtu un katlu mājas piebūves pamatu izbūve, kanalizācijas un elektrotīklu izbūve.

Darbu izpildi veic SIA “FILTER” saskaņā ar 19.09.2018. Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L. Kopējā līguma izpilde uz 28.09.2019. sastāda 85%.

Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas Bio-Enerģija” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (26.09.2019)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

Projektā norit projektēšanas un projekta saskaņošanas darbi, kuru laikā atklājās Ādažu novada pašvaldības radītas izmaiņas projektā paredzētās zemes pārvaldīšanā. Tādējādi radušies neparedzēti apstākļi, kuru risināšanai likumā noteiktajā kārtībā ir nepieciešams papildus laiks sākot jau ar būvprojekta izstrādes stadiju. 27.08.2019 ierosināti grozījumi par termiņa pagarināšanu.

Tiek turpināta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekartu izgatavošana.Darbu izpildi veic SIA “FILTER”, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Finansējuma saņēmējs SIA “BALTENEKO” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

 

 

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/029 (28.06.2019.)

2019. g. 2. ceturksnī Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veiktas sekojošās aktivitātes:

–        Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana – būvprojekta atsevišķu nodaļu precizēšana un saskaņošana.

–        Turpinās tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, lielāka daļa no pamatiekārtām (t.sk. katls ar kurtuvi, kurināmā padeves sistēma, pelnu transportēšanas sistēma) ir piegādāta projekta īstenošanas vietā.

Darbu izpildi veic SIA “FILTER” saskaņā ar 2018.g. 19. septembrī noslēgto Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L.

Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas Bio-Enerģija” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

Apstiprinātie projekta kopējie attiecināmie izdevumi uz 28.06.2019. sastāda 293 262,68 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 117 305,07 EUR un privātais finansējums 175 957,61 EUR.

 

 

Projekts “„Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”  , ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (21.06.2019)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR. Pašlaik projektā norisinās projektēšanās darbi.

 

 

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/029 (28.03.2019.)

2019. g. 1. ceturksnī Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veiktas sekojošās aktivitātes:

–        Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana. 2019. g. 20. martā Ludzas novada būvvalde izsniedza Būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2019-1248.

–        Tiek turpināta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekartu (multifunkcionalais katls ar jaudu 4MW) izgatavošana.

Darbu izpildi veic SIA “FILTER” saskaņā ar 2018.g. 19. septembrī noslēgto Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L.

Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas Bio-Enerģija” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

Saņemtais Kohēzijas fonda finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai uz 28.03.2019. sastāda 265 000 EUR.

 

 

Projekts “„Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”  , ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (01.03.2019)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai 2018. gada 21. decembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431 par 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegādi un uzstādīšanu esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūvi, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Līgumcena – 788 000,00 EUR.

 

 

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr.4.3.1.0/17/A/029 (28.12.2018.)

Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veiktas sekojošās aktivitātes:

–          Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana – tiek izstrādāts tehniskais projekts;

–          Tiek veikta tehnoloģisko pamatiekārtu un palīgiekartu (multifunkcionalais katls ar jaudu 4MW) izgatavošana.

Darbu izpildi veic SIA “FILTER” saskaņā ar 2018.g. 19. septembrī noslēgto Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L.

Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas Bio-Enerģija” veic projekta vadības, uzraudzības un publicitātes nodrošināšanu.

Atskaites periodā saņemts Kohēzijas fonda finansējums 100 000 EUR apmērā (avansa maksājums) projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta plānotas attiecināmās izmaksas sastāda 957 500 EUR, tai skaitā piešķirtais Kohēzijas fonda atbalsts 383 000 EUR.

 

 

Projekts „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” , ID Nr.4.3.1.0/17/A/030 (15.10.2018.)

SIA “BALTENEKO” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai plānots noslēgt būvniecības līgumu. Iepirkuma priekšmets ir 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Iepirkuma procedūra „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” ar identifikācijas numuru 1/2018/B, tika izsludināta 2018.gada 28. jūnijā.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2018.g. 28. septembrī. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431. Pretendenta piedāvāta līgumcena – 788 000,00 EUR.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu (Iepirkuma Nr. Nr. 1/2018/B), 28.09.2018.

 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:SIA “BALTENEKO”, reģistrācijas Nr40003350097
 2. Projekta nosaukums:Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo. Iepirkuma identifikācijas Nr. 1/2018/B (Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/030)
 3. Iepirkuma procedūras nosaukums:
  „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 1/2018/ B
 4. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
  2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā, un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdāmslēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiemun līguma noteikumiem.
 5. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs:
  SIA “FILTER ” , reģistrācijas Nr. 50003186431
 6. Pretendenta piedāvāta līgumcena:
  788000,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi)
 7. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
  2018.g. 28. septembri

Paziņojums par pieņemto lēmumu (Iepirkuma Nr. 1/2018/L), 29.08.2018.

 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:
  SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811
 2. Projekta nosaukums:
  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029
 3. Iepirkuma procedūras nosaukums:
  “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 1/2018/L
 4. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
  Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701
 5. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs:
  SIA “FILTER ” , reģistrācijas Nr. 50003186431
 6. Pretendenta piedāvāta līgumcena:
  919 000,00 EUR (deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi)
 7. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
  2018.g. 29. augusts

Paziņojums par labojumiem

SIA “BALTENEKO”, reģistrācijas Nr. 40003350097, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts girts.vigants@balteneko.lv, tālr. +371 28316444, izsludina Iepirkuma procedūru Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/030, ietvaros.

Nolikumā un nolikuma 2. un 8. pielikumā ir veikti grozījumi.

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: ” Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo “, ID Nr. 1/2018/B.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: katlumāja, Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu nov. un Attekas iela 43A Ādaži, Ādažu nov.

Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā www.balteneko.lv. sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties arī S. Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079, 4. stāvā, SIA „BALTENEKOo” birojā, pirms vizītes iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu izmantojot noradīto kontaktinformāciju. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 07. septembrim, plkst. 9:00, Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079, 4. stāvā, SIA „BALTENEKO” birojā personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma dokumenti ar grozījumiem (veikti 10.08.2018):

Iepirkuma nolikums ar grozījumiem, 1.-10.pielikumi

Iepirkums, 29.06.2018.

SIA “BALTENEKO”, reģistrācijas Nr. 40003350097, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts girts.vigants@balteneko.lv, tālr. +371 28316444, izsludina Iepirkuma procedūru Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”projekta “ Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/030, ietvaros.

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: ” Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo “, ID Nr. 1/2018/B.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: katlumāja, Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu nov. un Attekas iela 43A Ādaži, Ādažu nov.

Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties arī S. Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079, 4. stāvā, SIA „BALTENEKO” birojā, pirms vizītes iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu izmantojot noradīto kontaktinformāciju.

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma nolikums, 1.-10.pielikumi

Iepirkuma grozījumi, 21.06.2018.

SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts lbe@latnet.lv, tālr. 29197971, paziņo, ka Iepirkuma procedūras (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029, ietvaros) Nolikumā un Nolikuma 10. pielikumā ir veikti grozījumu.

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 1/2018/L.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701.

Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi, dokumentu grozījumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un to grozījumiem var iepazīties arī Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (iepriekš sazinoties un piesākot vizīti pa tālr. 29197971).

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 11. jūlijam, plkst. 9:00, Rūpniecības iela 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma dokumenti:

1-2018-L_Nolikums_1.-10.pielikumi_(ar_21.06.2018._grozijumiem)

Iepirkuma grozījumi, 18.06.2018.

SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts lbe@latnet.lv, tālr. 29197971, paziņo, ka Iepirkuma procedūras (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029, ietvaros) Nolikumā, Nolikuma 5. pielikumā, Nolikuma 7. pielikumā un Nolikuma 10. pielikumā ir veikti grozījumu.

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 1/2018/L.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701.

Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi, dokumentu grozījumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un to grozījumiem var iepazīties arī Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (iepriekš sazinoties un piesākot vizīti pa tālr. 29197971).

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 6. jūlijam, plkst. 14:00, Rūpniecības iela 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, personīgi vai atsūtot pa pastu. 

Iepirkuma dokumenti:

1-2018-L_Nolikums_1.-10.pielikumi_(ar_18.06.2018._grozijumiem)

Iepirkums, 31.05.2018

SIA “Ludzas Bio-Enerģia”, reģistrācijas Nr. 40003452811, juridiskā adrese S. Eizenšteina ielā 29, Rīgā, LV-1079, e-pasts lbe@latnet.lv, tālr. 29197971, izsludina Iepirkuma procedūru Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. Nr.4.3.1.0/17/A/029, ietvaros.

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 1/2018/L.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701.

Iepirkuma procedūras nolikums, tā pielikumi un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami mājas lapā internetā http://www.balteneko.lv, sadaļā Iepirkumi. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties arī Rūpniecības ielā 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701. darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (iepriekš sazinoties un piesākot vizīti pa tālr. 29197971).

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 6. jūlijam, plkst. 14:00, Rūpniecības iela 2b, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma nolikums, 1.-10.pielikumi
11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

Iepirkumi 2015. gads

Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projektam “Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei”

Konkursa nolikums
Tehniskā specifikācija1. pielikums – tehniskā specifikācija
1. pielikums – tehniskā specifikācija

Iepirkuma dokementācijas grozījumi:

Konkursa nolikums
Tehniskā specifikācija