Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Projekts “„Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” , ID Nr. 4.3.1.0/17/A/030 (15.10.2018.)

SIA “Balteneko” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta īstenošanai plānots noslēgt būvniecības līgumu. Iepirkuma priekšmets ir 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Iepirkuma procedūra „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” ar identifikācijas numuru 1/2018/B, tika izsludināta 2018.gada 28. jūnijā.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2018.g. 28. septembrī. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA “FILTER ”, reģistrācijas Nr. 50003186431. Pretendenta piedāvāta līgumcena – 788 000,00 EUR.

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 (28.09.2018.)

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ietvaros tika veikta iepirkuma procedūra “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 1/2018/L.

Iepirkuma priekšmets: Jauna biokurināmā katla ar jaudu 4 MW piegāde un uzstādīšana, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2018.g. 29. augustā. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA “FILTER”, reģistrācijas Nr. 50003186431. Pretendenta piedāvāta līgumcena – 919 000,00 EUR.

Līgums par būvdarbu veikšanu Nr. 1/2018/L tika noslēgts ar SIA “FILTER ” 2018.g. 14. septembrī.

Projekts “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” , ID Nr. 4.3.1.0/17/A/030 (23.07.2018.)

SIA “Balteneko” projekta „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” īstenošana uzsākta 2018. gada 24. aprīlī. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto dabasgāzi, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot ar dabasgāzi kurināmu siltumenerģijas ražošanas katlu un koģenerācijas iekārtu Ādažos, Attekas ielā 43.

Projekta ietvaros ir plānots aizvietot dabas gāzes katlu un koģenerācijas staciju ar biomasas ūdenssildāmo katlu (jauda 2 MW). Kā kurināmo plānots izmantot biomasu – koksnes skaidas, dažādas izcelsmes un kvalitātes šķeldu (kokapstrādes, mežizstrādes, apauguma), mizu, koksnes granulas un koksnes atsijas no tehnoloģiskiem procesiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  • Centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība un iekārtu uzstādīšana.
  • Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.
  • Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanai plānots noslēgt būvniecības līgumu. Iepirkuma priekšmets ir 2 MW ar koksnes kurināmo kurināma katla ar palīgierīcēm iegāde un uzstādīšana esošā katlu mājā un kurināmā novietnes ar kustīgajām grīdām slēgtas piebūves izbūve, ieskaitot projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un līguma noteikumiem. Iepirkuma procedūra „Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” ar identifikācijas numuru 1/2018/B, izsludināta 2018.gada 28. jūnijā.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 901 000 EUR, tai skaitā piešķirtais Kohēzijas fonda atbalsts 360 400 EUR.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 24 mēneši.

Projekts “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 4.3.1.0/17/A/029 (28.06.2018.)

2018. gada 3. aprīlī SIA Ludzas Bio-Enerģija noslēdza līgumu Nr. Nr. 4.3.1.0/17/A/029 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai” īstenošanu.

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekta mērķis ir SIA Ludzas Bio-Enerģija katlu mājas, Rūpniecības ielā 2b, Ludza, Ludzas nov., energoefektivitātes uzlabošana, esošo šķeldas katlu daļēji aizvietojot ar modernāku tehnoloģiju – multifunkcionālo katlu. Tas uzlabos katlu mājas energoefektivitāti un dos iespēju izmantot zemākas kvalitātes koksnes šķeldu ar augstāku pelnu saturu, kā arī cita veida koksnes kurināmo – skaidas, dažādas izcelsmes un kvalitātes šķeldu (kokapstrādes, mežizstrādes, apauguma), mizu, granulas un koksnes atsijas no tehnoloģiskiem procesiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  • Centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība un iekārtu uzstādīšana.
  • Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.
  • Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta īstenošanas rezultātā SIA Ludzas Ludzas Bio-Enerģija katlu mājā tiks uzstādīt jauns katls ar jaudu 4MW. Jaunajā katlā saražotais siltums daļēji aizvietos vecā šķeldas katls KW-6000 (jauda 7MW) slodzi, kurš ir novecojis un darbojas neefektīvi. Jaunais katls darbosies pamatslodzes nodrošināšanai. Vecais katls tiks saglabāts pīķa slodžu nodrošināšanai. Plānota katla siltumenerģijas ražošanas efektivitāte sastādīs 87%. Energoefektivitātes rādītāju paaugstināšana ļaus ilgtermiņā saglabāt konkurētspējīgus siltumenerģijas tarifus Ludzas pilsētā.

Projekta īstenošanai plānots noslēgt būvniecības līgumu par Centralizētās siltumapgādes ražošanas avota celtniecību un iekārtu uzstādīšanu. Šajā sakarā 2018.gada 31.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra “Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai”, ID Nr. 1/2018/L.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 957 500 EUR, tai skaitā piešķirtais Kohēzijas fonda atbalsts 383 000 EUR.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 22 mēneši.

Projekts „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei”

2015.gada 4. martā uzņēmums SIA Balteneko, sadarbībā ar partneri – Rīgas Tehniskā universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, noslēdza līgumu Nr.2/EEZLV02/14/AK/015/002 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, izveidojot un demonstrējot zema oglekļa dioksīda inovatīvu un efektīvu biomasas gazifikācijas tehnoloģisko risinājumu (sistēmu), kas ietver galveno iekārtu (gāzes ģeneratoru) un palīgiekārtas.

Projekts īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Līdzfinansējuma apjoms ir 60% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta tehniskais risinājums veidots sadarbībā ar SIA”MRK Serviss”.

Projekta aktivitātes pabeigtas 2016. gada 30. aprīlī.

Pētījums

Galvenais biomasas gazifikācijas procesa princips ir cietā kurināmā pārveidošana gāzveida produktos. Gazifikācijas process pats par sevi ir daļēja biomasas oksidācija augstā temperatūrā (parasti ap 700–1500°C) ar ierobežotu gaisa piekļuvi. Procesa rezultātā biomasa tiek pārvērsta viegli uzliesmojošā gāzu maisījumā – sintēzes gāzē (saukta arī par singāzi jeb ģeneratora gāzi). Šo gāzi var izmantot līdzīgi dabasgāzei, piemēram, par degvielu gāzes dzinējos, turbīnās elektroenerģijas/siltuma ražošanai, katlos un ķīmisko izejvielu (metanola) ražošanā.

Īstenojot projektu tika izveidotas tehnoloģiskās iekārtas biomasas gazifikācijas procesa eksperimentālai pētīšanai, ar mērķi iegūt efektīvāku risinājumu, salīdzinot ar esošajiem, tirgū pieejamajiem gazifikātoriem.

Iekārtas tehnoloģiskais process plānots singāzes iegūšanai ar augstāku ūdeņraža saturu, kas tiika nodrošināts sadalot primārā gaisa plūsmu divās vai trīs daļās un to ievadot speciālās gazifikācijas zonās. Lai paaugstinātu singāzessadegšanas siltumu, gaiss gazifikatorā tika ievadīts trīs vietās.

Tehnoloģiskā ideja ir pamatota ar gazifikātora eksperimentāliem mērījumiem, kuru rezultāti ir apkopoti 1.tabulā. Pirmā testa rezultāti atspoguļo singāzes sastāvu, operējot gazifikātoru tikai primāro gaisu. Otra testā gaisa plūsma tika sadalīta uz primāro (85%) un sekundāro (15%). Trešajā testā gaisa plūsma tika sadalīta uz primāro (85%), sekundāro (10%) un terciāro (5%). Gazifikātora principiālās shēma ir attēlotas 1. zīmējumā.

Gāze 1. tests 2. tests 3. tests
CO, %v 22.3 23.6 25.6
CH4, %v 3.07 3.15 3.05
H2, %v 19.5 20.2 21.7
CO2, %v 12.4 12 10.5
Sadegšanas siltums, MJ/Nm3 6.0 6.3 6.7
              Lejupvērsta tipa gazifikātors ar trīs gaisa ievadiem.

Apzīmējumi

1 – kurināmā padeve; 2 – primārais gaiss, 3 – ārdi, 4 – singāzes izvads; 5 – koksa un pelnu izvads; 6 – sekundārais gaiss un 7 – terciārais gaiss.

Rezultāti

Izstrādātas inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas eksperimentālas izpētes rezultāti liecina par to, ka tehnoloģija darbojas efektīvi, un ļauj aizvietot importētas dabas gāzes izmantošanu ar vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem. Veiktie mērījumi parāda, ka izstrādātā inovatīvā biomasas gazifikācijas tehnoloģija veiksmīgi strādā, ražojot singāzi ar relatīvi augsto sadegšanas siltumu 7.3 MJ. Tas tiek panākts pateicoties augstām oglekļa monoksīda, ūdeņraža un metāna daudzumiem saražotājā singāzē.

Pielietojot enerģētikas nozarē šādu singāzes veidošanās procesu, tiek palielināts degošās gāzes ar visaugstāko sadegšanas siltumu – ūdeņraža koncentrācija un apjoms singāzes sastāvā, kas ir pozitīvs ieguvums gan enerģijas ražotājiem (singāzes augstāka kvalitāte), gan singāzes lietotājiem (samazinās enerģētisko iekārtu izmēri).

Informācija (saites):

http://www.vraa.gov.lv

http://www.eeagrants.lv